Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมงานวันนักข่าว 2562 ๐๕-๐๓-๖๒ 97
ร่วมประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา ๐๕-๐๓-๖๒ 170
เปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี ๐๕-๐๓-๖๒ 65
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 ๑๒-๐๒-๖๒ 128
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ และนายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ๑๒-๐๒-๖๒ 134
พิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติและพิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน ๑๒-๐๒-๖๒ 94
การประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 1/2562 ๐๑-๐๒-๖๒ 177
งานแถลงข่าว "สดุดีวีรชนค่ายบางระจัน" ประจำปี 2562 ๐๑-๐๒-๖๒ 223
พิธีเจริญพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ๒๙-๐๑-๖๒ 228
สัมนาโครงการ "จังหวัดคุณธรรม สืบสานพระราชปณิธานตามรอยพระยุคคลบาท" ๒๘-๐๑-๖๒ 252