Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชุม Conference ครั้งที่ 1-2 ๐๘-๐๒-๕๐ 440
เข้าร่วมบำบัดทุกข์ฯ / การมอบครุภัณฑ์ ๒๐-๐๔-๕๒ 524
วันพ่อแห่งชาติ / กิจกรรมไทยเข้มแข็ง / ICT ชุมชน / ประชุม อบต. ๒๐-๐๙-๕๒ 708
โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน ๐๔-๐๘-๕๒ 587
บรรยากาศการประชุม อบต. /อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ๒๒-๐๗-๕๑ 832
รับการตรวจราชการ 23 มิ.ย.51 ๒๖-๐๖-๕๑ 483
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล / วันสงกรานต์ ๑๑-๐๔-๕๑ 466
งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน /อบรมเชิงปฏิบัติการ /สำรวจแผนที่ ๐๓-๐๑-๕๑ 718
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวา 50 ๑๒-๑๑-๕๐ 456
การตรวจราชการ ๒๔-๐๔-๕๐ 380