Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ๒๗-๐๘-๖๑ 30
โครงการอบรมหลักสูตรการระดมสรรพกำลังเพื่อความมั่นคง ๒๑-๐๘-๖๑ 31
พิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ๒๑-๐๘-๖๑ 35
อบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ "เพิ่มศักยภาพสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์จาก"เน็ตประชารัฐ" ตามแนวทางทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 ๒๑-๐๘-๖๑ 29
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ๒๑-๐๘-๖๑ 21
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 24
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 20
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 22
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 15
ประชาสัมพันธ์ ๑๔-๐๘-๖๑ 20