Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
พิธี"วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" ปีพุทธศักราช 2562 ๑๘-๐๑-๖๒ 131
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ส่งเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลสถิติ ประจำเดือน มกราคม 2562 ๑๕-๐๑-๖๒ 150
กิจกรรม(Kick off) เพื่อเริ่มต้นแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ๑๐-๐๑-๖๒ 143
"พัฒนาเครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ภายใต้โครงการเน็ตอาสาประชารัฐ จังหวัดอ่างทองและจังหวัดสิงห์บุรี ๑๐-๐๑-๖๒ 260
เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 24 ประจำปี 2562 ๒๖-๑๒-๖๑ 318
ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี ๑๙-๑๒-๖๑ 383
สำนักงานสถิติแห่งชาติ งดรับและให้ของขวัญ = ลดการคอร์รัปชัน ๑๙-๑๒-๖๑ 140
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 ๑๘-๑๒-๖๑ 351
รายการ "เดินหน้าประเทศไทย" ๑๗-๑๒-๖๑ 226
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวางผังภาคกลาง" ๑๗-๑๒-๖๑ 89