Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งานแถลงข่าว "เทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 23" ๑๙-๐๑-๖๑ 85
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Smart City ครั้งที่ 1/2561 ๑๙-๐๑-๖๑ 92
วันรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี ๑๘-๐๑-๖๑ 77
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ๑๗-๐๑-๖๑ 68
พิธีเปิด "ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม จ.สิงห์บุรี" ๐๙-๐๑-๖๑ 81
ขอพรปีใหม่ นายสุทธา สายวาณิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ๐๕-๐๑-๖๑ 69
พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และยอดนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร ๐๕-๐๑-๖๑ 63
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 ๒๙-๑๒-๖๐ 71
ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ๒๕-๑๒-๖๐ 76
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสิงห์บุรี ๒๕-๑๒-๖๐ 81