Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ ๑๔-๐๖-๖๐ 62
ร่วมงานทำบุญสำนักงาน คปภ. จ.สิงห์บุรี ๐๗-๐๖-๖๐ 81
อบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์ ๓๑-๐๕-๖๐ 92
ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ ๓๐-๐๕-๖๐ 139
รับการตรวจราชการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๗-๐๕-๖๐ 48
ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ติจิตอลชุมชน ๒๖-๐๕-๖๐ 84
สถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๕-๐๕-๖๐ 71
ร่วมงานวันต้นไม้และร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมกันรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 ๑๘-๐๕-๖๐ 105
สำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22" ประจำปี 2560 ๑๘-๐๕-๖๐ 72
งานแถลงข่าวเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22 ๒๗-๐๔-๖๐ 139