Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ต้อนรับนาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ๑๑-๑๒-๖๑ 136
กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ๑๑-๑๒-๖๑ 74
รณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน “จังหวัดสิงห์บุรี วิ่ง ต้านโกง” ๑๑-๑๒-๖๑ 280
พิธีทำบุญตักบาตรและวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ๐๗-๑๒-๖๑ 77
พิธีมอบเสื้อยืดพระราชทาน กิจกรรม “Bike อุ่นไอรัก” ๐๓-๑๒-๖๑ 207
ประชุมประจำเดือน ๓๐-๑๑-๖๑ 80
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสิงห์บุรี ๒๒-๑๑-๖๑ 114
หมอชวนวิ่ง ๒๒-๑๑-๖๑ 108
การประชุมชี้แจงบุคคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี ๑๙-๑๑-๖๑ 419
ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวก ให้กับคณะถ่ายทำวิดีทัศน์ "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" ๑๙-๑๑-๖๑ 99