Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสุทธา สายวาณิชย์ ๑๑-๑๐-๖๐ 118
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีทำบุญสำนักงาน ๐๒-๑๐-๖๐ 88
ลงทะเบียน "จิตอาสาเฉพาะกิจ" งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ๐๒-๑๐-๖๐ 101
คณะทำงานโครงการสำรวจผู้มีรายได้น้อยเข้ารับมอบเกียรติบัติ ๓๐-๐๘-๖๐ 101
มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 ๒๘-๐๘-๖๐ 162
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๓-๐๘-๖๐ 90
TOT Young Club ๑๐-๐๘-๖๐ 91
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ๐๗-๐๘-๖๐ 96
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ๓๑-๐๗-๖๐ 91
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระราชกุศลฯ ๓๑-๐๗-๖๐ 83