Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชุม Conference ครั้งที่ 1-2 ๐๘-๐๒-๕๐ 648
เข้าร่วมบำบัดทุกข์ฯ / การมอบครุภัณฑ์ ๒๐-๐๔-๕๒ 717
วันพ่อแห่งชาติ / กิจกรรมไทยเข้มแข็ง / ICT ชุมชน / ประชุม อบต. ๒๐-๐๙-๕๒ 952
โครงการสำรวจประจำเดือนมิถุนายน ๐๔-๐๘-๕๒ 815
บรรยากาศการประชุม อบต. /อบรม พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ ๒๒-๐๗-๕๑ 1015
รับการตรวจราชการ 23 มิ.ย.51 ๒๖-๐๖-๕๑ 678
พิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันฉัตรมงคล / วันสงกรานต์ ๑๑-๐๔-๕๑ 636
งานสดุดีวีรชนชาวบ้านบางระจัน /อบรมเชิงปฏิบัติการ /สำรวจแผนที่ ๐๓-๐๑-๕๑ 916
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวา 50 ๑๒-๑๑-๕๐ 652
การตรวจราชการ ๒๔-๐๔-๕๐ 572