Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
อบรมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ๒๔-๐๗-๖๐ 91
สำรวจความคิดเห็นงานพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ๑๑-๐๗-๖๐ 83
พิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ๑๑-๐๗-๖๐ 70
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๑-๐๗-๖๐ 64
งานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ๐๓-๐๗-๖๐ 93
ทำบุญ 100 วัน พระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) ๑๖-๐๖-๖๐ 106
ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญฯ ๑๔-๐๖-๖๐ 109
ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ ๑๔-๐๖-๖๐ 93
ร่วมงานทำบุญสำนักงาน คปภ. จ.สิงห์บุรี ๐๗-๐๖-๖๐ 111
อบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์ ๓๑-๐๕-๖๐ 126