Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ ๓๐-๐๕-๖๐ 169
รับการตรวจราชการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๗-๐๕-๖๐ 75
ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ติจิตอลชุมชน ๒๖-๐๕-๖๐ 112
สถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๕-๐๕-๖๐ 97
ร่วมงานวันต้นไม้และร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมกันรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 ๑๘-๐๕-๖๐ 130
สำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22" ประจำปี 2560 ๑๘-๐๕-๖๐ 98
งานแถลงข่าวเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22 ๒๗-๐๔-๖๐ 169
เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติฯ ๒๖-๐๔-๖๐ 235
วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ๒๖-๐๔-๖๐ 152
ประชาสัมพันธ์โครงการ "สำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560" ๑๘-๐๔-๖๐ 230