Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ๐๙-๐๗-๖๑ 49
ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 จังหวัดสิงห์บุรี ๐๙-๐๗-๖๑ 48
พิธีบวงสรวงเทวาลัยองค์พระอินทร์ ๐๖-๐๗-๖๑ 46
พิธีรำลึกวีรชนค่ายบางระจัน (วันค่ายแตก) ประจำปี พ.ศ. 2561 ๒๙-๐๖-๖๑ 73
ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก "เน็ตประชารัฐ" ครั้งที่ 3 ๑๙-๐๖-๖๑ 83
พิธีเปิดอุโมงค์ทางรอด ทางหลวงหมายเลข 32 ตอน ไชโย-สิงห์บุรี ที่ กม.69+500(ทางเข้าโรงพยาบาลพรหมบุรี) ๑๕-๐๖-๖๑ 125
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 2 ๑๕-๐๖-๖๑ 76
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการเน็ตประชารัฐ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐและการรู้เท่าทันเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ๑๓-๐๖-๖๑ 70
การประชุมเชิงปฏิบัติการผู้กำกับงานอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ (ครั้งที่ 1) ๑๑-๐๖-๖๑ 84
พิธีเปิดงานรณงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ๐๔-๐๖-๖๑ 82