Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี พ.ศ. 2561 และหารือแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงฯ ๐๕-๐๔-๖๑ 66
พิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๐๕-๐๔-๖๑ 54
เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๐๒-๐๔-๖๑ 49
วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ๐๒-๐๔-๖๑ 40
วันรำลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ๐๒-๐๔-๖๑ 39
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน มีนาคม 2561 ๒๒-๐๓-๖๑ 41
"ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561" ๑๓-๐๓-๖๑ 65
กิจกรรมจิตอาสา "ทำความสะอาดลานวัดแจ้งพรหมนคร " ๐๕-๐๓-๖๑ 97
จิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา จังหวัดสิงห์บุรี" ๒๘-๐๒-๖๑ 92
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2561 ๒๖-๐๒-๖๑ 94