Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
มหกรรมเจ้าพระยา-ป่าสัก EXPO 2017 ๒๘-๐๘-๖๐ 176
ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ๒๓-๐๘-๖๐ 99
TOT Young Club ๑๐-๐๘-๖๐ 98
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล ๐๗-๐๘-๖๐ 107
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ ๓๑-๐๗-๖๐ 100
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและถวายพระราชกุศลฯ ๓๑-๐๗-๖๐ 91
อบรมชี้แจงโครงการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ๒๔-๐๗-๖๐ 100
สำรวจความคิดเห็นงานพิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ๑๑-๐๗-๖๐ 89
พิธีบวงสรวงวีรชนค่ายบางระจัน ๑๑-๐๗-๖๐ 77
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ๑๑-๐๗-๖๐ 71