Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ Smart City ครั้งที่ 1/2561 ๑๙-๐๑-๖๑ 119
วันรำลึกสมเด็จพระนเรศวรมหาราชชนะศึกยุทธหัตถี ๑๘-๐๑-๖๑ 107
กิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ๑๗-๐๑-๖๑ 87
พิธีเปิด "ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม จ.สิงห์บุรี" ๐๙-๐๑-๖๑ 109
ขอพรปีใหม่ นายสุทธา สายวาณิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 ๐๕-๐๑-๖๑ 90
พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และยอดนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร ๐๕-๐๑-๖๑ 91
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 ๒๙-๑๒-๖๐ 92
ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ๒๕-๑๒-๖๐ 106
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสิงห์บุรี ๒๕-๑๒-๖๐ 106
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 ๒๑-๑๒-๖๐ 104