Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ๒๖-๑๒-๕๙ 186
รวมพลัง ปกครองท้องถิ่น ภักดีสถาบัน ๒๐-๑๒-๕๙ 175
พิธีทำบุญตักบาตรและพิธีปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่ 9 ๐๗-๑๒-๕๙ 186
พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 50 วัน ๐๒-๑๒-๕๙ 201
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ๒๒-๑๑-๕๙ 166
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ๑๘-๑๑-๕๙ 188
วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ๑๗-๑๑-๕๙ 168
ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๐๙-๑๑-๕๙ 176
พิธีเปิดหอนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๐๗-๑๑-๕๙ 179
บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ๑๗-๑๐-๕๙ 170