Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ร่วมประชุมการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ๐๓-๐๙-๖๓ 198
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การสนับสนุนเครือข่ายสถิติ ร่วมสานสัมพันธ์มาดี ภายใต้โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐๓-๐๙-๖๓ 121
ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ๐๓-๐๙-๖๓ 133
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรีเป็นองค์กรคุณธรรม ๒๕-๐๘-๖๓ 128
ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำด้วยตนเอง จังหวัดสิงห์บุรี ๒๐-๐๘-๖๓ 138
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างการรับรู้ในการจัดทำสำมะโนประชากรและเคหะจากฐานข้อมูลทะเบียน (Register-Based Census) และการกำหนดแนวทางการจัดทำจากมุมมองและบริบทของพื้นที่ (Area Based)" ๒๐-๐๘-๖๓ 121
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๔-๐๘-๖๓ 202
กิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๔-๐๘-๖๓ 131
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๑๔-๐๘-๖๓ 152
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ ๑๔-๐๘-๖๓ 131