Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
งานรณรงค์ผู้บริโภคสินค้าอาหารปลอดภัย ๐๓-๐๗-๖๐ 101
ทำบุญ 100 วัน พระเทพสารเวที(ประยงค์ ปภาโส) เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี (ธรรมยุต) ๑๖-๐๖-๖๐ 116
ร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญฯ ๑๔-๐๖-๖๐ 120
ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ ๑๔-๐๖-๖๐ 103
ร่วมงานทำบุญสำนักงาน คปภ. จ.สิงห์บุรี ๐๗-๐๖-๖๐ 136
อบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์ ๓๑-๐๕-๖๐ 138
ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ ๓๐-๐๕-๖๐ 186
รับการตรวจราชการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๗-๐๕-๖๐ 85
ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ติจิตอลชุมชน ๒๖-๐๕-๖๐ 120
สถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ ๒๕-๐๕-๖๐ 108