Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
โครงการ “บำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน” เดือนสิงหาคม ๑๙-๐๙-๕๙ 173
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ๑๙-๐๙-๕๙ 218
ร่วมปลูกต้นไม้ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๑๙-๐๙-๕๙ 173
สร้างเครือข่ายอาสาสมัครสถิติชุมชนในพื้นที่ : จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2559 ๐๘-๐๘-๕๙ 186
จัดทำหนังสือ “ผลการพัฒนาจังหวัดสิงห์บุรี” ๐๘-๐๘-๕๙ 153
สัมมนาจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ๐๘-๐๘-๕๙ 271
ลงพื้นที่ตรวจรับครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน ๐๕-๐๗-๕๙ 204
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปีและเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ๐๕-๐๗-๕๙ 210
ออกพื้นที่ตรวจติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน ๐๕-๐๗-๕๙ 173
ประชาสัมพันธ์โครงการ สำมะโนอุตสาหกรรม 2560 ในเขตเทศบาล ๐๘-๐๖-๕๙ 208