Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 0
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ เขียนโดย admin 1
ร่วมกิจกรรมการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น เขียนโดย admin 1
โครงการสำรวจ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 20
ร่วมต้อนรับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เขียนโดย admin 35
จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 35
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 54
เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านท่าน เขียนโดย admin 50
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 58
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 78