Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมการสร้างการรับรู้และเครือข่ายสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 20
ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 30
กิจกรรมการเปิดศูนย์ปฎิบัติการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓ เขียนโดย admin 46
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เขียนโดย admin 31
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เขียนโดย admin 52
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 35
โครงการทานน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันและร่วมบริจาคสิ่งของแก่ผู้ต้องขัง เขียนโดย admin 33
การประชุมติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงาน "เดิน กิน ชิม เที่ยว" ถนนคนเดิน"จังหวัด เขียนโดย admin 45
การประชุมรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาจังหวัด ๕ ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เขียนโดย admin 34
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 เขียนโดย admin 39