Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี 2562 วันที่ 11 เมษายน 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 139
พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เขียนโดย admin 543
ร่วมพิธี "พลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์" เขียนโดย admin 130
ร่วมพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 117
ประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 เขียนโดย admin 137
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และงานวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 138
กิจกรรคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560 - 2564 เขียนโดย admin 223
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำ จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 231
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 198
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 213