Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560 - 2564 เขียนโดย admin 149
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำ จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 153
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 127
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 137
ร่วมงานวันนักข่าว 2562 เขียนโดย admin 141
ร่วมประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 207
เปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 98
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 173
นางสาววันเพ็ญ พูลวงษ์ และนายวิชัย ประทีปทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 183
พิธีสักการะพระอาจารย์ธรรมโชติและพิธีบรวงสรวงดวงวิญญาณวีรชนค่ายบางระจัน เขียนโดย admin 133