Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

คุณธรรมและความโปร่งใส (OIT)

1 4455
brading banner STO
    

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) โซนที่ ๒๓ เขียนโดย admin 39
ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เขียนโดย admin 35
วันมาฆบูชา 26 ก.พ. 2564 เขียนโดย admin 30
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) เขียนโดย admin 39
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ "สิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี (Exercise For Clean)" บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ Zone) เขียนโดย admin 36
การประชุม VDO Conference ชี้แจงปัญหาที่เกิดจากการตรวจสอบฐานข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.๒๕๖๕ เขียนโดย admin 37
ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video conference เรื่อง “แนวทางการทำงานระหว่างส่วนราชการในจังหวัดในการนำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่การปฏิบัติ ภายใต้การขับเคลื่อน ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data) เขียนโดย admin 52
พิธีบวงสรวงสุดดีวีรชนค่ายบางระจันประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เขียนโดย admin 44
กิจกรรมเดินตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมตามโครงการ“สิงห์บุรีเมืองสะอาดคนสุขภาพดี (Exercise for Clean)” บริเวณพื้นที่รับผิดชอบของส่วนราชการ (๓๐ ZONE) ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 51
เข้าร่วมการประชุมชี้แจง ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ : ระหว่างวันที่ ๓ - ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบ Video Conference เขียนโดย admin 56