Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรมงคล เขียนโดย admin 82
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 58
การบำรุงดูแลรักษาต้นไม้ที่ได้รับมอบหมายจากทางจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 49
เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 57
เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 67
เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เขียนโดย admin 61
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดสละบาป เขียนโดย admin 61
ร่วมโครงการ ออกกำลังกาย เดิน-วิ่ง-ปั่น(ตามอัธยาศัย) รักสุขภาพ รักสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อมฯ เขียนโดย admin 46
ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย admin 54
ร่วมกิจกรรมผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ เขียนโดย admin 68