Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 152
หมอชวนวิ่ง เขียนโดย admin 148
การประชุมชี้แจงบุคคลากรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน คณะกรรมการการเลือกตั้งระดับจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอของจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 471
ลงพื้นที่ประสานงาน ติดตาม และอำนวยความสะดวก ให้กับคณะถ่ายทำวิดีทัศน์ "เครือข่ายเน็ตอาสาประชารัฐ" เขียนโดย admin 141
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรมและงบประมาณ เทศกาลงานกินปลา ของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ 2562 เขียนโดย admin 158
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายสักการะ เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" เขียนโดย admin 639
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองกิจกรรม การจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์บุรี เขียนโดย admin 110
ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปีพุทธศักราช 2561 เขียนโดย admin 333
ร่วมกิจกรรมถวายผ้าพระกฐิน เขียนโดย admin 338
ร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ เขียนโดย admin 110