Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
พิธีเปิด "ตลาดประชารัฐ ถนนสายวัฒนธรรม จ.สิงห์บุรี" เขียนโดย admin 99
ขอพรปีใหม่ นายสุทธา สายวาณิชย์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ 2561 เขียนโดย admin 83
พิธีรื้อถอนพระเมรุมาศจำลอง พร้อมอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 และยอดนพปฎลสุวรรณฉัตร ประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธไสยาสน์ วัดพระนอนจักสีห์วรวิหาร เขียนโดย admin 80
งานวันคนพิการสากลจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 79
ประชุมหารือแนวทางขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 87
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 92
บำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้าง รอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2560 เขียนโดย admin 93
โครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญ ประชารัฐร่วมใจรักษาศีล 5 เขียนโดย admin 88
โครงการฝึกอบรมพิธีกร ศาสนพิธีกร ในงานพิธี พระราชพิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขียนโดย admin 114
"วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสิงห์บุรี" เขียนโดย admin 81