Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ร่วมกิจกรรมการสาธิตการดับเพลิงเบื้องต้น เขียนโดย admin 2352
โครงการสำรวจ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เขียนโดย admin 83
ร่วมต้อนรับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เขียนโดย admin 112
จัดประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 3/2562 เขียนโดย admin 84
ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 100
เชิญชวนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าวัดทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม และเวียนเทียน ณ วัดใกล้บ้านท่าน เขียนโดย admin 94
ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 108
ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกวันพุธ ครั้งที่ 2 เขียนโดย admin 126
รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 112
บรรยายชี้แจงการตอบแบบสำรวจ "ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ประจำปี 2562" เขียนโดย admin 99