Untitled

boss-2

นางแสงอรุณ  บุญศรี

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีคนใหม่ เขียนโดย admin 75
ร่วมงานทำบุญสำนักงาน คปภ. จ.สิงห์บุรี เขียนโดย admin 92
อบรมการนำเสนอข้อมูลสถิติ สารสนเทศ และ GIS บนเว็ปไซต์ เขียนโดย admin 105
ตรวจเยี่ยมโครงการเน็ตประชารัฐ เขียนโดย admin 151
รับการตรวจราชการ โดยรองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 59
ติดตามความก้าวหน้าโครงการศูนย์ติจิตอลชุมชน เขียนโดย admin 93
สถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ เขียนโดย admin 79
ร่วมงานวันต้นไม้และร่วมโครงการผู้ว่าชวนเข้าวัดทำบุญประชารัฐร่วมกันรักษาศีล 5 ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 112
สำรวจความคิดเห็นการจัดงาน "เทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22" ประจำปี 2560 เขียนโดย admin 80
งานแถลงข่าวเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22 เขียนโดย admin 150