Untitled

1256

นางจิราภรณ์ สุนทรานนท์

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมสรุปผลการจัดงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ ครั้งที่ 24 เขียนโดย admin 125
พิธีถวายราชสักการะเนื่องใน“วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”และงานวันข้าราชการพลเรือน ปีพุทธศักราช 2562 เขียนโดย admin 129
กิจกรรคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนากำลังคนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2560 - 2564 เขียนโดย admin 210
โครงการระบบการจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนในลุ่มน้ำ จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 208
พิธีถวายเครื่องราชสักการะพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย เนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2562 เขียนโดย admin 180
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2562 เขียนโดย admin 198
ร่วมงานวันนักข่าว 2562 เขียนโดย admin 198
ร่วมประกอบพิธีแสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา เขียนโดย admin 251
เปิดโครงการบทบาทของจังหวัดต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 จังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 146
ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 เขียนโดย admin 234