Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

ประกาศรับสมัคร

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๒๗-๑๑-๖๓ 278
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๑๘-๑๑-๖๓ 475
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ ๑๗-๑๑-๖๓ 117
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๐๔-๑๑-๖๓ 380
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ผู้ช่วยพนักงานสถิติ) ๑๙-๐๒-๖๓ 446
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ๐๗-๐๒-๖๓ 437
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ๑๗-๐๑-๖๓ 298
ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยสมัครงานสถิติ ๐๘-๐๑-๖๓ 362