Untitled

photo no

- ว่าง -

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

1 4455
brading banner STO
    

ประกาศรับสมัคร

แสดง # 
ชื่อ วันที่สร้าง ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๒๗-๑๑-๖๓ 144
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี ๑๘-๑๑-๖๓ 359
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ ๑๗-๑๑-๖๓ 65
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ๐๔-๑๑-๖๓ 319
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ผู้ช่วยพนักงานสถิติ) ๑๙-๐๒-๖๓ 408
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ๐๗-๐๒-๖๓ 407
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ ๑๗-๐๑-๖๓ 267
ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยสมัครงานสถิติ ๐๘-๐๑-๖๓ 312