Untitled

Master Luck

นางธิรดา  ชัยเดชอัครกุล

สถิติจังหวัดสิงห์บุรี

โครงสร้างและอัตรากำลัง

BannerVDEmedium
1 4455
brading banner STO
    

ประกาศรับสมัคร

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก เป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 278
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี เขียนโดย admin 475
อนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากราชการ เขียนโดย admin 117
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 เขียนโดย admin 380
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ผู้ช่วยพนักงานสถิติ) เขียนโดย admin 446
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) เขียนโดย admin 437
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสถิติ เขียนโดย admin 298
ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยสมัครงานสถิติ เขียนโดย admin 362